"Her tarihte, her coğrafyada bu kerîm mirası sonraki nesillere taşımak için olağanüstü gayretler sarfetmiş, her biri birbirinden değerli ilim, fikir ve gönül insanları yetişmiştir. İlim, amel, örnek yaşantıları ve öğretileriyle yalnızca yaşadıkları döneme değil, çağlar ötesine de rehberlik eden bu şahsiyetler, İslam ilim ve irfan geleneğinde önemli bir boşluğu doldurmuşlardır. Bu öncü şahsiyetlerin en önemlilerinden biri olan Hacı Bayram-ı Velî ve Bayramîliğin genişçe ele alındığı eser, Anadolu’daki muhabbetin, irfanın, ihsanın, ilahi sırrın ve tasavvufî terbiyenin köklerini gösteriyor. "

İçindekiler

Ankara'nın Gönül Sultanı Hacı Bayram-ı Veli

GİRİŞ

HAYATI

Tasavvufa Yönelişi

Mürşidlerin Kutbu: Somuncu Baba

Ankara’ya Dönüş

Zorlu Sınav

Bayramîliğin Oluşması

Son Yılları

Vefatı

Tasavvufî Kişiliği

HALİFELERİ

1. Akşemseddin

2. Akbıyık Sultan

3. Eşrefoğlu Rûmî

4. Bıçakçı Ömer Dede

5. Yazıcıoğlu Mehmed

6. Ahmed Bican

7. İnce Bedreddin

8. Kızılca Bedreddin

9. Germiyanoğlu Şeyhî

10. Baba Nahhâs

11. Şeyh Lütfullah

12. Şeyh Yusuf Hakîkî

13. Molla Zeyrek

BAYRAMİYYE KÜLTÜRÜ VE ETKİSİ

Bayramiyye’nin Kollara Ayrılması

Bayramîliğin Özellikleri

Bayramiyye Tekkeleri

İLAHİLERİ

HACI BAYRAM VELÎ HAKKINDA YAZILAN ŞİİRLER

SONUÇ

Kitabın ePUB formatına erişmek için:

https://yayin.diyanet.gov.tr/Product/Detail?productId=3960