Bugün de geçmişten kat kat daha fazla söz konusu ediliyor. Bir şeyin yeterince var olması onu kanıksanmaya ve unutulmaya mahkûm ediyorsa, yok olması da durmaksızın anılmasına sebep olabilir mi? O halde hak ve adaletin bu kadar gündemde olması, yeryüzünde insaf ve hakkaniyetin hiç olmadığı kadar çiğnendiği bir döneme işaret etmiyor mu? Konuyu küresel planda daha da içinden çıkılmaz hâle getiren bir gerçek var. O da şu: Bu kavramları adalet yoksunlarından ziyade, yavuz hırsız misali, adaleti yok edenler dillendiriyor. İnsanlık var oldukça bir şekilde gündemde olması kaçınılmaz bir konudan söz ediyoruz. Biliyoruz ki, hak ve adalet üzerinde söylenecek hiçbir söz gereksiz olmayacak ve konuyu kapatmayacaktır.

İÇİNDEKİLER:

Nedir Hak?

Güncel Sorunlarda “Hak” Kavramı

Hakkın Üstünlüğü İlkesi

Hak ve Yükümlülük İlişkisi

Hakların Tasnifi

Kul Haklarının Çeşitliliği

Adalet Nedir?

Siyasal Otorite ve Adalet

     a. Hukukta Adalet

     b. İktisatta Adalet

Hayat Parçalanamazsa Adalet de Parçalanamaz

Kitabın PDF ve ePUB formatlarına erişmek için:

https://yayin.diyanet.gov.tr/Product/Detail?productId=329