Dünya Müslümanları 10. Bölüm
Moğollar denince akıllara Cengiz Han, devasa ordusu ve Moğolların Asya topraklarından başlayarak Anadolu’ya doğru yaptığı istila hareketi gelir. Peki, Moğol tarihi sadece bunlardan mı ibaret dersiniz? Moğol tarihine farklı bir açıdan bakma vakti gelmedi mi?