Vâbisa b. Ma’bed el-Esedî ne zaman müslüman olmuştur?

Vâbisa b. Ma’bed el-Esedî, hicretin dokuzuncu senesinde, kabilesinden on kişilik bir heyetle Medine’ye gelip Müslüman olmuştur.

Medine’de yaşayan sahâbîler, İslam'a dair merak ettiklerini istedikleri zaman Peygamberimiz (sas) gidip sorabiliyorlardı.

Medine dışında geçimini temin eden Müslümanlar ise ara ara Medine’ye gelerek Peygamber Efendimizden (sas) İslam’ın hakikatlerini öğrenebiliyorlardı.

Vâbisa b. Mabet el-Esedî Medine’nin yerlisi değildi. Peygamber Efendimizden İslam ile ilgili gerekli hususları öğrenip memleketine geri dönecekti.

İyilik, gönlü huzura kavuşturandır

Medine’de kalacağı bu kısa sürede Hz. Vâbisa, Allah’ın hoşnutluğunu  ve sevgisini kazanmak, ebedî âlemde sonsuz huzura ve sınırsız nimetlere kavuşmak için sorumluluklarını, nelerin sevap nelerin günah olduğunu öğrenip dönmek istiyordu.

Bu amaçla, doğru mescide Resûlullah’a (sas) gitti. Peygamberimizin (sas) etrafı oldukça kalabalıktı. Hz. Vâbisa kararlıydı. Kalabalığın arasından "yanı başında olmaktan en çok mutluluk duyacağım insan" diyerek niteleyeceği sevgililer sevgilisine yaklaşmaya çalıştı.

Hz. Vâbisa’yı takip eden Nebî (sas), "Yaklaş ey Vâbisa! Yaklaş ey Vâbisa!" dedi. 

Bunun üzerine dizi dizine değecek kadar yakınına gelen Hz. Vâbisa henüz sorusunu sormadan Allah Rasûlü (sas) şöyle buyurdu: "Bana iyilik ve kötülüğün (sevap ve günahın) ne olduğunu sormaya mı geldin?"

- Vâbisa b. Mabet: "Evet" dedi.

Elleriyle Vâbisa’nın göğsüne dokunan Rasûl-i Ekrem (sas): "Kendine danış ey Vâbisa!"

"İyilik, gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen şeydir; kötülük ise, insanlar sana fetva verseler (onaylasalar) bile, gönlü(nü) huzursuz eden ve iç(in) de bir kuşku bırakan şeydir." (İbn Hanbel, IV, 227) buyurdu.

Başka bir rivayette de Vâbisa b. Ma’bed el-Eslemî bir gün Peygamber Efendimize kötülüğün ne olduğunu sordu. Hz. Peygamber de ona, "...Kötülük, insanlar onaylasalar bile gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir." (İbn Hanbel, IV, 227)  diye cevap verdi.

Başka bir sahâbî aynı şekilde bilgilenmek istediğinde de ona, "İyilik, güzel ahlâktır. Kötülük ise vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir." buyuruyordu. Allah Rasûlü (sas) bu şekilde ashâbından vicdan muhasebesi yapmalarını istemiş ve onlara Allah"ın verdiği akıl ve vicdanla kötülüğü tespit etme yolunu öğretmişti.