Tevbe ve istiğfar için namaz gerekir mi?

Tövbe; kulun işlediği bir günahtan pişmanlık duyarak bir daha işlemeyeceğine dair Yüce Yaratıcı’dan af dilemesidir. İstiğfar ise günahların Allah tarafından bağışlanmasıdır. Günahlar, Allah’ın rızası ile kul arasında perdedir. Bu perdenin kalkması, kişinin yapacağı tövbeye bağlıdır. Tövbe etmek için mutlaka günah işlemiş olmak gerekmez. Hz. Peygamber (sas), işlediği ve işleyeceği hataların affedilmiş olduğu kendisine bildirildiği hâlde çok tövbe eder ve Allah’tan bağışlanma dilerdi. O bu tutumuyla da müminlere örnek olmuştur. Dua ve tövbelerin kabul göreceği bildirilen özel zamanlar vardır. Namazlardan sonraki vakitler de bunlardandır. Bu sebeple işlediği belli bir günaha ya da günahlarına tövbe etmek isteyen kimse iki rekat namaz kılar ve ardından dua ve tövbe eder, bağışlanma diler. Hz. Peygamber (sas); “Bir kul günah işler de sonra kalkar, güzelce abdest alır ve iki rekat namaz kılar; Allah’tan bağışlanma dilerse, Allah onu bağışlar.” (Tirmizî, Salât, 294) buyurmuştur.

---

Osmanlı Devleti’nin Kurucusu Osman Gazi’nin Vefatı. (1326)

---

Bu (din), rabbinin dosdoğru yoludur. Biz öğüt alacak bir kavim için ayetleri ayrıntılı olarak açıkladık. (En’âm, 6/126)

Editör: Ammar Esenkal