Teheccüd  kelimesinin anlamı nedir?

Sözlükte “uyumak; uyanmak, uykudan güçlükle uyanmak” anlamına gelir (Hatîb eş-Şirbînî, I)

Teheccüd namazı ne zaman kılınır? Teheccüd namazı saat kaçta kılınır?

Teheccüd namazı,yatsı vaktinden itibaren bir miktar uyuduktan sonra kalkılıp fecr vaktine kadar kılınan bir namazdır.

Fecr vakti ne zamandır?

Gün ağarması, şafak sökmesi, sabah alacakaranlığı anlamlarına gelen fecr vakti fıkıhta sabah namazı vaktinin girişi, imsak vaktinin başlangıcı olarak tanımlanır.

Teheccüd namazı fazileti ile ilgili ayet ve hadisler

Teheccüd namazının fazileti hakkında Peygamber efendimiz (sas) şöyle buyurmuştur: “Her kim geceleyin uyanır, ailesini de uyandırır ve iki rek'at namaz kılarlarsa, Allah’ı çok zikreden erkekler ile kadınlardan yazılır.” (Ebû Dâvûd, Tefrî‘u evbâbi’l-vitr, 13 /1451). 

Bir diğer hadiste de; “Farz namazlardan sonra en faziletli namaz gece namazıdır.” (Müslim, Sıyâm, 202-203 / 1163) buyrulmuş olması, gece kılınan nâfile namazların gündüz kılınanlardan faziletli olduğuna işaret etmektedir. 

Ayrıca Resûl-i Ekrem, düzenli biçimde teheccüd kılan ve gece uyanıp namaz kılma niyetiyle yattığı halde uyanamadan sabahlayan bir müminin gece namazı kılmış gibi muamele göreceğini, zaman zaman namaza kalkmasına engel olan uykunun da Allah’ın ona bir hediyesi olduğunu belirtmiş (İbn Mâce, “ metü’ṣ-ṣalât”, 177; Nesâî, “Ḳıyâmü’l-leyl”, 63),

Teheccüd namazının hükmü? Teheccüd namazı farz mı? Kılmamanın hükmü nedir?

Resûl-i Ekrem’e gece namazı kılması daha peygamberliğin başlangıcında nâzil olan Müzzemmil sûresinin ilk âyetleriyle emredilmiştir (73/1-7).

Peygamber efendimizin (sas) bu namazı devamlı kılmaya çalışması, teheccüd namazının bizim için sünnet olduğunu göstermektedir. (İbn Âbidîn, Reddü'l- muhâr,2/24-25)).

Kur’an-ı Kerim’de teheccüd

Kur’ân-ı Kerîm’de gecelerin ibadetle ihya edilmesinin önemini vurgulayan birçok âyet bulunmakta, bunların bir kısmında doğrudan Hz. Peygamber’e hitap edilirken (el-İsrâ 17/79; Tâhâ 20/130; Kāf 50/40; et-Tûr 52/49; el-Müzzemmil 73/1-7, 20; el-İnsân 76/25) bir kısmında gece vakti Allah’a kulluk için özel çaba harcayan müslümanları övücü ve özendirici ifadeler yer almakta (Âl-i İmrân 3/17; el-Enbiyâ 21/20; el-Furkān 25/64; es-Secde 32/16-17; ez-Zümer 39/9; ez-Zâriyât 51/15-18), bir âyette ise Ehl-i kitap içerisinde inançlarında samimi olan ve geceleri Allah’ın âyetlerini okuyup secdeye kapanan bir grubun varlığından söz edilmektedir (Âl-i İmrân 3/113). Teheccüd namazı, adını İsrâ sûresinin 79. âyetinde geçen “tehecced” (teheccüd namazı kıl) kelimesinden almakla birlikte Resûl-i Ekrem’e gece namazı kılması daha peygamberliğin başlangıcında nâzil olan Müzzemmil sûresinin ilk âyetleriyle emredilmiştir (73/1-7).

Peygamberimiz (sas) teheccüd namazını nasıl kılardı?

Bazı rivâyetlerde, Peygamber efendimizin (sas), yatsı namazını kıldıktan sonra vitir namazını kılmadan uyuduğu, gece yarısından sonra uyanıp bir müddet gece namazı kıldıktan sonra vitir namazını ve daha sonra da sabah namazı vakti girince sabah namazını kıldığı belirtilmektedir (Buhârî, el-‘Amelu fi's-salât, 1/1198).

Peygamber Efendimiz (sas) gece teheccüd için kalktığında öncelikle dişlerini misvaklar ve abdestini alırdı. Namaza durmadan önce. Kimi zaman on defa tekbir getirir, on defa hamdeder, on defa tesbih eder, on defa tevbe eder ve şu duayı “Allah’ım! Bana mağfiret eyle. Beni daima hidayet üzere eyle. Beni rızıklandır ve bana afiyet ihsan eyle.” (İbn Mâce, İkâmet, 180) Kimi zaman ise başka dualar yapardı.

Teheccüd namazına nasıl niyet edilir?

Teheccüd namazı kılacak kişi, “Niyet ettim Allah rızası için teheccüd namazı kılmaya” diye niyet edebilir. 

Teheccüd namazı kaç rekâttır?

Teheccüd namazının iki-sekiz rek'at arasında çiftli sayılarda kılınması tavsiye edilmiştir. 

Bununla birlikte, dileyen kimse daha fazla da kılabilir. Bu durumda iki rek'atta bir selâm vermek daha faziletli olmakla birlikte, dört rek'atta da selâm verilebilir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, 2/25-26). 

Teheccüd namazı nasıl kılınır? 

·     1. Rekat

·     "Niyet ettim Allah rızası için teheccüd namazı kılmaya " diye niyet ederiz

·     "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız

·     Sübhaneke'yi okuruz

·     Euzü-besmele çekeriz

·     Fatiha Suresini okuruz

·     Kur'an'dan bir sure okuruz

·     Rüku'ya gideriz

·     Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

·     2. Rekat

·     Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

·     Besmele çekeriz

·     Fatiha Suresini okuruz

·     Kur'an'dan bir sure okuruz

·     Rüku'ya gideriz

·     Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

·     Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salliAllâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz

·    "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

Teheccüd namazında Rasulullah (sas)in yaptığı dua

 اللَّهمَّ لَكَ الحمدُ أنتَ ربُّ السَّمواتِ والأرضِ ومن فيهنَّ، ولَكَ الحمدُ أنتَ قيُّومُ السَّمواتِ والأرضِ ومن فيهنَّ، ولَكَ الحمدُ أنتَ نور السَّمواتِ والأرضِ ومن فيهنَّ ، أنتَ الحقُّ، وقولُكَ الحقُّ، ووعدك حقٌّ، والجنَّةُ حقٌّ، والنَّارُ حقٌّ، والنَّبيُّونَ حقٌّ، ومحمَّدٌ حقٌّ، اللَّهمَّ لَكَ أسلمتُ، وبِكَ آمنتُ، وعليْكَ توَكَّلتُ، وإليْكَ أنَبتُ، وبِكَ خاصَمتُ، وإليْكَ حاكمتُ، فاغفِر لي ما قدَّمتُ وما أخَّرتُ، وما أسررتُ وما    أعلَنتُ، أنتَ إلَهي لاَ إلَهَ إلَّا أنتَ

"Allah’ım sana hamdolsun sen göklerin ve yerin nurusun, tüm övgüler sana mahsustur. Gökleri ve yerleri ayakta tutan sensin, övülmeye layık olan sadece sensin. Sen göklerin ve yerin ve her ikisi arasındaki tüm şeylerin hayatlarını düzene koyansın. Sen gerçek ilahsın, senin vadin de mutlaka gerçekleşecektir. Sana kavuşmak da mutlaka olacaktır. Cennet gerçektir. Cehennem gerçektir. Kıyamet muhakkak gerçekleşecektir. Allah’ım tüm irademi sana teslim ettim, sana inandım, sana güvenip dayandım ve daima sana yöneliyorum, senin verdiğin güç ve kuvvetle düşmanlarla mücadele ediyorum ve sadece senin hükmüne müracaat ediyorum. İşlediğim ve işleyeceğim gizli ve açık tüm günahlarımı bağışla. Benim kulluk yapacağım tek ilahım sensin senden başka ilah yoktur." (Tirmizî, Deavat 29; bk. Buhari, Teheccüd, 1)

Teheccüd namazı ayeti hangi sürede geçer?

Teheccüd namazı, adını İsrâ sûresinin 79. âyetinde geçen “tehecced” (teheccüd namazı kıl) kelimesinden almakla birlikte Resûl-i Ekrem'e gece namazı kılması daha peygamberliğin başlangıcında nâzil olan Müzzemmil sûresinin ilk âyetleriyle emredilmiştir (73/1-7).

Teheccüd namazında belli bir ayet okunur mu?

Peygamber Efendimiz (asm) namazda belli ayet ve sureleri mutad olarak okumazdı.

Her gün belli sûreleri okumak mekruhtur. Ancak işinin çokluğundan bunu yapıyorsa, o takdirde kerahet kalkar. Ama şu namazda şu ve şu sûrelerin, bu namazda şu ve şu sûrenin okunması vâcibdir, diye bir kanaat taşıyan kimsenin, her gün belirli sûreleri okuması kesinlikle mekruh sayılmıştır. Çünkü böyle bir vücub ne rivayet, ne ictihad yoluyla sabit olmuştur. (Et-Tahavî - El-İsbicabi / Alaaddin Ali.)

Teheccüd namazı cemaatle nasıl kılınır?

Sünnet namazlardan teravih namazı cemaatle kılınabilir. Teravih namazı cemaatle kılındığında vitir namazı da cemaatle kılınabilir. Ramazan ayının dışında vitir namazını cemaatle kılmak mekruhtur (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/69).
Nâfile namazlardan küsûf (güneş tutulması) namazı ve İmameyn’e göre istiskâ namazı da cemaatle kılınır (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/70-72). Bunların dışındaki tüm sünnet ve nâfile namazları herkesin tek başına kılması uygun, cemaatle kılması ise mekruh görülmüştür (Serahsî, el-Mebsût, 2/144).

Teheccüd namazı için uyumak şart mı? Teheccüd namazı ve gece namazı arasındaki fark nedir?

"Peygamber Efendimiz'in uyumadan önce kıldığı namaza 'gece namazı' adı veriliyor. Uyuyup da yatağından ayrılıp kıldığı namaza 'teheccüd namazı' deniliyor. Teheccüd demek, yataktan ayrılmak demektir. Uykudan kalkmak, uyanmak demektir. O açıdan; uyuduktan sonra uyanıp kılınan namaza teheccüd namazı denir. Hiç uyumadan yatsı namazından sonra kılınan kılınan namaza ise 'gece namazı' denir."

 

Editör: Hüsne Yılmaz