Bir tür açık hava medresesi veya sınıfı diyebileceğimiz mastaba (teras)lar, Kudüs’ün çok ilginç bir yüzünü ortaya koyar.

Mescid-i Aksa külliyesi içerisinde hicrî altıncı asırdan sonra yapılan ve Mastaba denilen 32 derslik mevcuttur.

Çoğu, kare veya dikdörtgen şeklinde olan ve yerden yaklaşık yarım metre yükseklikte üzeri açık bu sınıfların kıble tarafında hocanın oturacağı bir mihrap da bulunur. Özellikle iklimin elverişli olduğu aylarda çeşitli eğitim dallarında talebe yetiştirmek için ve bazen de namaz kılmak için yapılmışlardır.

Her birinin özel adı olan mastabalarda çok önemli ilim adamları dersler vermiştir.

Kubbetu Musa Mastabası, Busayrî Mastabası, Kayıtbay Sebili Mastabası, Süleyman Sebili Mastabası, Zâhir Mastabası, Gazzâlî Mastabası vb. bunlardan bazılarıdır. Kim bilir bu mastabalarda, âlimler ve talebeler arasında ne kadar kıymetli müzakereler yapılmış, nice doyulmaz ilim sohbetleri, ders halkaları gerçekleştirilmiştir.