Sünnete hizmetin öncülerinden: Ümmü Atıyye El-Ensariyye (ra)

Ümmü Atıyye künyesiyle meşhur olan Nüseybe bint Hâris; hicretten sonra Resûlullah’a biat eden Medineli hanımlardandı. Ümmü Atıyye, Resûlullah (sas) ile birlikte yedi gazveye katıldı. O, hanımların cenaze hizmetlerinde ilk akla gelen isimlerden biriydi. Allah Resûlü’nün kızları Zeyneb ve Ümmü Gülsüm’ün teçhiz ve tekfin işlemlerinde görev almış ve bu konudaki uygulamaları bizzat Resûlullah’tan öğrenmişti. Basra’da hastalanan ve vefat eden oğlunun cenazesine yetişemeyen Ümmü Atıyye, Allah Resûlü’ne verdiği sözü tuttu ve bu acı karşısında asla isyan etmedi. Sonrasında Basra’da kalan Ümmü Atıyye ilim önderlerinin yetişmesine katkıda bulundu. Onun naklettiği rivayetler hanımlarla ilgili meselelere ve cenazeyle ilgili pek çok hususa ışık tuttu. Zekât malına dair naklettiği bir hadis de fıkıh kaidelerine kaynaklık etti. Bu güzide hanım, Allah Resûlü’nden aktardığı yüz kadar hadisle sünnetin nesiller boyu yaşatılmasına ve farklı coğrafyalara yayılmasına öncülük etti.

---

Yaz Doksanı-En Sıcak Günler.

---

Söz ve davranışlarında ileri gidip haddi aşanlar helâk oldular. (Müslim, İlim, 7)

Editör: Ammar Esenkal