Şirk: En büyük zulüm

Kur’an’ın ana konusu ve hedefi, tevhid inancını yerleştirmektir. Şirk de tevhid inancının karşısındaki en büyük engeldir. Bu nedenle şirk olgusu, çeşitleri, müşrikler ve onların sergiledikleri olumsuz davranışları ele alan ayetler Kur’an’da oldukça önemli bir yer tutar. Dinî bir terim olarak şirk, Yüce Allah’ın kendisinde, niteliklerinde, eylemlerinde ve O’na yönelik kullukta bir ortağı olduğunu kabul etmek veya Allah’a özgü bir niteliği herhangi bir varlığa vermek anlamına gelir. Rabbimiz, ister dünyada isterse ahirette bütün günahları bağışlayabileceğini (Zümer, 39/53) bildirmiştir. Ancak şirki, yani Allah’a eş, benzer ve ortak kabul edenleri bundan ayrı tutmuştur. Doğru yolu gösteren peygamberlerin ve vahyin gelişinden sonra şirk içinde kalmaya devam edenleri bağışlamayacağını şöyle bildirmiştir: “Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; dilediği kimselerin bunun dışındaki günahlarını bağışlar…” (Nisâ, 4/48)

---

"Huneyn Gazvesi (630)
Ayasofya Camii, müze hâline getirildi. (1935)"

 

Editör: Mehmet Öztürk