Günah Haberleri

günah haberleri ve güncel günah gelişmeleri, günah ile ilgili tüm video, günah fotoğrafları ve günah haberleri Diyanet Haber sitemizde


Bir Ayet

Başımıza gelenler kendi hatalarımız yüzündendir.

Diyanet Takvimi

Bir Hadis: "Kim inanarak ve sevabını Allah’tan umarak Kadir gecesini ihya ederse geçmiş günahları affolunur." (Buhârî, Fadlu Leyleti’l-Kadr, 3)

Bir Ayet: "Onlar çirkin bir şey yaptıkları veya kendilerine kötülük ettikleri zaman Allah’ı hatırlarlar da hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler…" (Âl-i...

Bir Hadis: İbn Mes’ûd (ra) anlatıyor: Resûlullah’a (sas) “Allah katında en büyük günah nedir?” diye sordum. “Seni yarattığı hâlde Allah’ın...

#KEŞFET

Bir Hadis: “Günahtan tevbe etmek, günahı terk edip bir daha ona dönmemektir.” (İbn Hanbel, I, 446)

Bir Ayet: Asla ölmeyecek olan O diri varlığa (Allah’a) dayanıp güven ve O’na hamdederek yüceliğini dile getir. Kullarının günahlarından haberdar...

Diyanet Takvimi

Bir Ayet: De ki: "Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok...

Bir Ayet

Zina, insandaki iffet ve namus duygusunu gideren en büyük günahlardandır.

Bir Hadis: Eğer siz hiç günah işlemeseydiniz, Allah sizi giderip yerinize günah işleyip mağfiret dileyen kimseler yaratırdı. (Müslim, Tevbe, 9.)

Bir Ayet

Nerede olursak olalım Rabbimiz bizi görür. Haramın bulunduğu ortamdan ateşten kaçar gibi kaçmalıyız.

Diyanet Takvimi

Bir Ayet: Bu (Kur’an) da bizim indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Ona uyun ve günahtan korunun ki size rahmet edilsin. (En’âm,...

Bir Hadis: Batan bir diken bile olsa Müslüman’ın başına gelen her bir musibeti, Allah onun günahlarına kefaret kılar. (Buhârî, Merdâ,...