Şehitlerin efendisi Hz. Hamza

Hz. Hamza, İslam tarihinde adı en çok bilinen sahabilerden biridir. Müslüman olduğu andan şehit edildiği güne kadar, Hz. Peygamber (sas) ne zaman bir tehlike ile karşı karşıya kalsa veya güce ve cesarete ihtiyaç duysa en ön safta Hz. Hamza’nın yer aldığı görülür. Ne zaman Uhud Savaşı konu edinilse söz bir şekilde Hz. Hamza’ya gelir. Bir Müslüman ne zaman Uhud Savaşı’nın cereyan ettiği bölgeyi ziyaret etse savaşta yaşananlardan ziyade Hz. Hamza’nın şehadeti akla gelir. O, İslam tarihi açısından erken sayılabilecek bir dönemde şehit olmasına rağmen Müslümanların zihninde öyle derin ve kalıcı bir iz bırakmıştır ki adı her zaman anılacak ve zihinlerdeki seçkin yerini koruyacaktır. Hz. Hamza’nın yaşarken “Allah’ın ve Allah Resûlü’nün aslanı”, şehadetinden sonra ise “şehitlerin efendisi” olarak tanımlanması, Müslümanlar nezdindeki yerini ifade etmek için yeterlidir. Bu sebeptendir ki, eğer yaşasaydı İslam için taşıdığı anlam Hulefâ-i Râşidîn’den farklı olmazdı, denilmiştir.

---

Bir Hadis: "Allah’ın verdiği nimet karşısında kulun “Elhamdülillâh” diyerek hamdetmesi, o nimetten daha değerlidir.” (İbn Mâce, Edeb, 55)
 

Editör: Mehmet Öztürk