Sağlık ve afiyet duası

İnsan, hayat vesilesi olan ruhu ve bedeniyle bir bütündür. Bu nedenle ruh ve beden sağlığı insan için başlı başına birer nimettir. İnsanın dünya ve ahiretteki saadeti, kendisine emanet edilen bu iki nimetin farkına varması, onları maddi ve manevi açıdan doyurup beslemesi, kötülüklerden esirgemesi ve hayır yolunda kullanması ile mümkündür. Kulluğun özü olan dua, ruh ve beden sağlığının korunmasında önemli bir manevi güçtür. Peygamberimiz, “Allah’ım! Verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin âfiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezâdan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım.” (Müslim, Zikir, 96) şeklinde dua eder ve ashabına herhangi bir ağrı hissettiklerinde ağrıyan yerin üzerine ellerini koyup besmele ile “Allah’ın adı ile… Şu çektiğim acının şerrinden Allah’ın gücü ve kudretine sığınırım.” şeklinde dua etmelerini, sonra ellerini kaldırıp bu duayı üç beş defa tekrar etmelerini tavsiye ederdi.

---

Kurban Bayramı 4. Gün
(Teşrik Tekbirleri Bugün İkindi Namazında Sona Eriyor)

---

Kim bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin. Eliyle değiştirmeye gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Diliyle değiştirmeye de gücü yetmezse en azından kalben karşı koysun. (Müslim, Îmân, 78)

Editör: Ammar Esenkal