Regaib Kandilinde ibadet

Yüce Rabbimizin rahmetini Müslümanlara bol bol ihsân ettiği belli vakitler vardır. İslam Ümmeti tarafından üç aylar bereket ve mağfiret mevsimi olarak kabul edilmiştir. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) Recep ayı girdiğinde; “Allah’ım! Recep ve Şaban aylarını hakkımızda mübarek eyle, bizi Ramazan ayına ulaştır.” şeklinde dua etmiştir (İbn Hanbel, Müsned, 1, 259) Dolayısıyla müminler olarak bu gecede hayatımızın gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahlarımız için tövbe etmeliyiz. Rabbimize el açıp dua ederek, Kur’an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu geceyi değerlendirmeliyiz. Bu gecede Rabbimizle ve yakınlarımızla bağlarımızı yeniden gözden geçirmeli, bu vesileyle iyi bir mü‘min olmanın iman-ibadet-ahlâk bütünlüğünü sağlamaktan geçtiğini bir kez daha hatırlamalıyız. Doğruluk ve dürüstlüğün, paylaşımın, hak ve hukuka riayetin, barış içinde yaşamanın, saygının insânî erdemlere ulaşılabilecek en üstün değerler olduğunu bilmeliyiz.

---

Regaib Kandili
Kazım Karabekir’in Vefatı. (1948)
Karlofça Barış Antlaşması İmzalandı. (1699)

---

Allah buyurdu ki: Ey Âdemoğlu! Bana dua edip affımı ümit ettikçe ne günahın olursa olsun seni affederim. (Tirmizî, Deavât, 109)