Ramazan ayının başlangıcı nasıl tespit edilir?

Kamerî aylar içtimadan sonra ayın hilal şeklinde görülmesiyle başlar. Hz. Peygamber (sas), “Hilali (Ramazan hilalini) görünce oruca başlayınız ve hilali (Şevval hilalini) görünce bayram ediniz. Hava bulutlu olursa içinde bulunduğunuz ayı otuza tamamlayınız.” (Buhârî, Savm, 5, 11) buyurmuştur. Hadis-i şerif, kamerî aybaşlarının belirlenmesi konusunda çıplak gözle görmeyi, o günkü şartlar içinde en sağlıklı sonuç veren yöntem olduğu için öngörmüştür. Bundan dolayı başka bir hadiste “Biz ümmi bir toplumuz; hesap ve okuma yazma bilmeyiz. Şunu biliriz ki ay, ya 29 ya 30 gündür.” (Buhârî, Savm, 13) buyrularak kamerî aybaşlarının belirlenmesinde hesap yöntemine başvurmanın da meşru olduğuna işaret edilmiştir. Günümüzde, kamerî aybaşlarını belirlemede, hilal gözlemleri yanında, astronomik hesaplar da kullanılmakta ve inananların ibadetlerini birlikte yapma ve bayram sevincini beraberce yaşaması amaçlanmaktadır.

---

Bir Ayet: “Rabbimiz! Bizi, inkâr edenler için bir sınama konusu yapma. Bizi bağışla ey Rabbimiz! Çünkü kudret ve hikmet sahibi olan ancak sensin.” (Mümtehine, 60/5)

Editör: Mehmet Öztürk