O’nun yolunda gidene engel yok

İlk Müslümanlardan biriydi Abdullah b. Ümmü Mektûm. Gözleri görmüyordu ama gönlü hakikat ışığını görmüştü. Kalbi olduğu hâlde anlamayan, gözleri olduğu hâlde görmeyen, kulakları olduğu hâlde işitmeyen, görünürde sağlıklı nice bahtsız insanın aksine karanlık dünyasını iman nuruyla aydınlatmıştı. Abdullah samimi bir Müslüman’dı. Görme engelli olması onu hak mücadelede ön sıralarda yer almaktan alıkoyamadı. Azimli, güvenilir ve işinin ehliydi. Bu özelliklerinden ötürü Resûlullah ona pek çok önemli görev verdi. Kendisi hicret etmeden önce Medineli Müslümanlara Kur’an öğretmek için Mus’ab b. Umeyr ile onu göndermişti. Hicretten sonra da onu Bilâl-i Habeşî ile birlikte Mescid-i Nebevî’ye müezzin olarak görevlendirdi. Sefere çıktığı birçok kere Medine’de kalanlara namaz kıldırması için yerine onu vekil bıraktı. Cihaddan muaf tutulmuş olsa da Abdullah, bu faziletli amelden de geri kalmadı. Resûl’ün vefatından yıllar sonra katıldığı savaşta aldığı yaralar sonucu şehitlik mertebesine ulaştı.

---

Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası (07-14 Ocak)
 

Editör: Mehmet Öztürk