Öfkelenince okunacak dua

Duygularımız bizatihi iyi veya kötü değildir. Öfke de tüm duygular gibi fıtridir. Aslolan duygularımızın bize hâkim olmasına izin vermemektir.Çocuklar büyüdükçe duygularını kontrol etmeyi öğrenirler. Rabbimiz öfkelerine hâkim olanları “işlerini iyi ve güzel yapan insanlar” olarak nitelendirmiştir (Âl-i İmrân, 3/134). Peygamberimiz de (s.a.s.) gerçek güçlünün öfkesine hâkim olabilen kişi olduğunu söylemiştir (Buhârî, Edeb, 26).Öfke ile hareket etmenin zıddı rıfktır. Rıfk öfkeyle değil, stratejik akılla hareket etmektir. Rıfk ile muamele eden muvaffak olur. Öfke anında susmalı, durup birkaç saniye düşünmeli, oturuyorsak ayağa kalkmalı, ayaktaysak oturmalı veya bulunduğumuz mekândan başka bir yere geçmeliyiz. Abdest almalı ve şeytanın körüklemeyi çok sevdiği öfkeyle mücadelede Rabbimize dua ederek yardım istemeliyiz: “Allah’ım! Günahımı bağışla, kalbimdeki öfkeyi dindir ve beni fitnecilerin saptırmasından koru…”(Taberani, el-Mu’cemü’l-Kebir, XXIII, 338, No:785).Fakat sürekli ve aşırı öfke ruhsal veya hormonal bir bozukluğun habercisi olabileceğinden uzmana müraacat etmek gerekmektedir.

---

II. Meşrutiyet’in İlanı (1908)
Erzurum Kongresi Toplandı (1919)
Hatay, Türkiye Topraklarına Katıldı (1939)

---

İyilik, güzel ahlâktan ibarettir. Günah ise kalbini tırmalayıp durduğu halde, insanların bilmesini istemediğin şeydir. (Müslim, Birr, 14, 15)

Editör: Ammar Esenkal