Kim bir kötülük işlerse, sadece onun kadar ceza görür. Kim de kadın veya erkek, mümin olarak faydalı bir iş yaparsa işte onlar, cennete girecekler, orada onlara hesapsız rızık verilecektir. (Mümin, 40/40)

Allah’ın, kulları üzerinde sayısız nimeti vardır. Bütün bu nimetler O’nun kullarına olan rahmet ve merhametinin bir göstergesidir. Allah’ın dünyada, mümin-kâfir herkesi kapsayan bu nimetleri ahirette yalnızca inananlara ulaşacak, onlar Allah’ın lütfuyla yaptıklarının fazlasıyla ödüllendirileceklerdir. İyilik yapana kat kat mükâfat verilecek, kötülük yapan da yalnızca yaptığının karşılığını görecektir. Bunun da ötesinde iyilik düşünenler, hatta iyiliğe sebep olanlar da niyetlerinin karşılığını alacaklardır. Çünkü müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Zaten ameli hayırlı kılan da niyettir.

Ahirette kötülükler dengiyle karşılık bulacak, iyilikler ise “hesapsız nimetler” le ödüllendirilecektir. Allah’ın merhameti sınırsızdır.

Seyyie: Kötülük, günah.