Siz namaza çağırdığınız vakit onu alaya alıp eğlence yerine koyuyorlar. Bu, şüphesiz onların akılları ermeyen bir toplum olmalarındandır. (Mâide, 5/58)

Müminler için namaz; esenlik, huzur ve kurtuluştur. Namaz Yüce Rabbin (cc) huzurunda O'na (cc) gönülden bağlanmak ve ibadet etmektir. Namaz müminin Allah (cc) ile buluşması, göz aydınlığı ve arınmadır. Yüce yaratıcıya (cc) yönelmeye; esenliğe ve namaza çağrı olan ezan ise Müslümanların ortak parolasıdır. Mümin namaz çağrısını özlemle bekler ve bu çağrıya kulak verir. Ancak müşrik ve kâfirler o çağrıyı, ezanı ve namaz hareketlerini oyun ve eğlence edinirler. Müşrik ve kâfirler ibadetin yüceliğini kavramaktan ve imandan yoksundurlar. Onlar akıllarını kullanmamaktadırlar. Akıllarını kullansalardı böyle davranmazlardı.

Müslüman kişi, kâfirlerin yaptıklarını yapmaktan kaçınır, ezan ve namazla alay etmez.

Hüzüven: Alay, eğlence.
La‘ib: Oyun.