Nafile ibadetler

Nafile ibadetler, farz ve vacip ibadetler dışında kişinin daha fazla sevap kazanmak için kendi isteğiyle yaptığı mali ve bedenî ibadetlerdir. Birçok ayette ibadet edenler övülmüş, gönüllü olarak ibadet yapmanın (tatavvu) hayır ve sevap olduğu belirtilmiştir. Hz. Peygamber, farz ibadetleri hakkıyla yerine getirenlerin kurtuluşa ereceğini müjdelemekle birlikte (Buhârî, Îmân, 34) nafile ibadet yapanların Allah’ın sevgili kulları olduğunu belirtmiştir (Buhârî, Rikâk, 38). Ashabını kendilerine, ailelerine ve topluma karşı görevlerini ihmal etmemek ve ölçüyü korumak şartıyla nafile ibadet yapmaya teşvik etmiştir (Müslim, Müsâfirîn, 103). Dinimizin dört temel ibadeti olan namaz, oruç, hac ve zekâttan her birinin nafile şekilleri bulunmaktadır. Beş vakit namazın haricinde kılınan namazlar, Ramazan ayı dışında tutulan oruçlar, farz ve vacip olan hac dışında yapılan hac, zekât ve fıtır sadakası dışında verilen sadakalar nafile ibadetlerdir.

---

Bir Hadis: “Allah’ım! Cehennem azabından sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım." (İbn Hibbân, İstiâze, 999)

Editör: Mehmet Öztürk