Münker ve Nekir'in kabirde soracağı sorular

Münker ve Nekir “tanınmayan, şiddetli ve korkulu olan” demektir. Berzah âleminde insanları sorguya çekecek olan iki meleği ifade eder (Tirmizî, “Cenâʾiz”, 70).Hadis kaynaklarında Allah’ın iman edenleri kararlı bir beyan ve tutumda hem dünyada hem âhirette sabit kıldığını anlatan âyet (İbrâhîm 14/27) kabirde müminlerin Allah’tan başka ilâh bulunmadığına ve Muhammed’in (s.a.s.) O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmesiyle ilgilidir (Buhârî, “Cenâʾiz”, 87).İki meleğin ölen insanları sorguya çekeceğine dair açık bilgiler hadislerde mevcuttur.Ölü kabre konulduğunda cenazeye iştirak edenler henüz ayrılmayıp ayak seslerini işittiği bir sırada iki melek gelerek ona, “Muhammed (s.a.s.) hakkında ne diyorsun?” diye sorarlar.Müminin, Muhammed’in (s.a.s.) Allah’ın kulu ve elçisi olduğu yolunda cevap vermesi üzerine melekler, bu şehâdetinden ötürü cehennemdeki yerinin cennetteki bir yerle değiştirildiğinin müjdesini verirler.Bazı rivayetlere göre meleklerin soruları, “Neye tapıyordun, rabbin ve peygamberin kimdir, dinin ve amelin nedir?” şeklinde olacaktır (Ebû Dâvûd, “Sünnet”, 27).

---

Ayasofya-i Kebîr Cami-i Şerîfi, Kılınan Cuma Namazı ile Yeniden İbadete Açıldı (2020)
Lozan Antlaşması İmzalandı (1923)

---

Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara içinde ebedî olarak kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler ve adn cennetlerinde güzel meskenler vaad etmiştir. Allah’ın rızâsı ise hepsinden büyüktür... (Tevbe, 9/72)

Editör: Ammar Esenkal