Mümince bir duyarlılık: İyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak

Müslümanın vazifesi sadece yasak fiillerden kaçınmakla bitmemektedir. Onun bir vazifesi de, Allah’ın haram kıldığı amelleri işleyen kardeşlerini bu davranış ve alışkanlıklardan vazgeçirmeye çalışmaktır. Yüce Allah’ın kitabında Müslümanlar için "Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyilikle emreder, kötülükten nehyedersiniz...” (Al-i İmran Suresi 3/110) buyruğuyla vücut bulan bu vazife, dinimizde "Emr-i bi’l-ma’ruf ve nehy-i ani’l- münker” terimiyle ifade edilmektedir. Böyle olunca Mü’min sadece kendisini kurtarmakla iktifa edemez, cemiyetin de kurtulması, huzur ve sükuna kavuşması için gayret sarfetmesi, doğru yapılanları desteklemesi, yanlışlıkları ise usulü dairesince ıslaha çalışması vazifesidir. Zira toplumu tehdit eden felaketler eninde sonunda kendisini bu felaketten uzak durduğunu sananlara da bir şekilde dokunacaktır. Gemi battığı zaman sadece geminin altını oyanlar değil, bu iş ile ilgisi olmayanlar, yahut yapılanlara seyirci kalanlar da helak olacaklardır.

---

Dua, kulluğun özüdür. (Tirmizî, Deavât, 2)

Editör: Ammar Esenkal