Mescid-i Gamâme (Musallâ)

Resûl-i Ekrem bayram namazlarını Mescid-i Nebevî’de değil, buraya güneybatı yönünde 500 m. mesafedeki açık alanda kıldırırdı. Bazen yağmur duası için de kullanılan ve Medine’ye gelen kafilelerin konakladığı Menâha adlı bu yerin bir bölümü musallâ hâline getirilmişti. Ömer b. Abdülazîz Medine valiliği esnasında burayı imar etmiş ve bundan sonra Mescid-i Musallâ adıyla anılmıştı.

Resûlullah bayram namazı ve yağmur duası için buraya çıktığı zaman kendisini bir bulutun gölgelemesi sebebiyle sonraki dönemlerde Gamâme Mescidi adıyla meşhur oldu.

Sultan Abdülmecid tarafından yeniden inşa edilen 32,5 x 23,5 m. ölçüsündeki Mescid-i Gamâme güney tarafında 12 m. yüksekliğinde bir büyük kubbe, kuzey
tarafında ise bu büyük kubbeyle uyumlu beş küçük kubbe ile örtülüdür.

Sultan II. Abdülhamiddöneminde ve 1990’da kapsamlı bir onarımdan geçirilen mescid, Osmanlı mimari tarzını hâlâ korumaktadır.

Medine'de bulunan  Mescid-i Gamâme Mescid-i Nebevî’nin çok yakınında bulunmaktadır.