Meal okumak hatim yerine geçer mi?

Kur’an-ı Kerim, Allah katından hem lafız hem de mana olarak indirilmiş olan ilahi kelamın adıdır. Bu itibarla Arapça olarak indirilmiş olan Kur’an’ın (Yûsuf, 12/2; Tâhâ, 20/113) manasını aktarmak üzere herhangi bir dilde yazılmış olan hiçbir meal, bizatihi Kur’an hükmünde değildir. Çünkü tilaveti ibadet olan, Kur’an-ı Kerim’in bizatihi kendisidir. Bu doğrultuda hatim, Kur’an’ın mealinden okunması değil, Kur’an’ın tamamının, Arapça metni üzerinden Fatiha suresinden başlanarak Nas suresinin sonuna kadar okunmasıdır. Dolayısıyla Kur’an-ı Kerim’in meal ve tefsirlerinin okunması suretiyle hatim yapılmış olmaz. Bununla birlikte bir Müslüman’ın, Yüce Allah’ın öğütleri ve buyruklarını öğrenmek maksadıyla Kur’an-ı Kerim’in mealini ve tefsirlerini okuması, Kur’an’ın indiriliş sebebine uygun (Nisâ, 4/82, Muhammed, 47/24) ve sevaba vesile olacak bir ameldir. Bu vesileyle Kur’an’ın hem Arapça lafzını hem de manasını aktaran meal ve tefsir türü eserleri okumaya gayret etmek de çok önemlidir.

---

Bir Hadis: “(Allah’ım!) Bildiğin her zararlı şeyin şerrinden sana sığınıyorum. Bildiğin her hayırlı şeyi istiyorum.” (Tirmizî, Deavât, 23)