"İnkâr edenlere ve âyetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir." (Mâide, 5/10)

Yüce Allah (cc), önceki ayette amel-i sâlih işleyen müminlere mükâfatlar va’detmişti. Onlar doğruluktan ve adaletten ayrılmayan, Kur’an’ın buyruklarına kulak veren kişilerdir. Ancak inanmayan ve bir de Kur’an ayetlerini yalanlayanlar için iyi bir gelecek yoktur. Ayet bu gerçeği anlatmaktadır. Allah’ın (cc) ayetlerine inanmamak, onca nimeti vereni inkâr etmek; sonsuz kayıp ve felakettir. Allah’ı (cc) ve nimetlerini inkâr etmek ne kadar kötüdür! Allah’ı (cc) inkâr edenlerin sonu azap ve cehennemdir.

İnkârcıların uğrayacağı azabı düşünen kişi, iman ve amel-i sâlihe sarılır.

Küfür: İnkâr etmek, dinî ve iman esaslarını kabul etmemek.
Âyet: Allah’ın (cc) varlığına delalet eden şeyler, mucize, iz, delil, Allah’ın sözleri.
Cahîm: Alevli ateş, cehennem.