Kur’an’da Allah için ‘biz’ ifadesinin kullanılması

Kur’an-ı Kerim, Arapça indirilmiş bir kitaptır. Arapçanın bütün zenginliklerinin en üst seviyede kullanıldığı, kendine has üslubu da olan edebî bir mucizedir. Kur’an’ın üslubu incelendiğinde, Yüce Allah’ın zatından, sıfatlarından ve ilah oluşundan bahseden ayetlerde genellikle tekil zamir (Ben veya O), fiillerinden bahseden ayetlerde ise bazen tekil bazen de çoğul zamir kullanıldığı görülmektedir. Örneğin, “Şüphe yok ki ben, Allah’ım, benden başka hiçbir ilah yoktur. O hâlde bana ibadet et.” (Tâhâ, 20/14); “O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah’tır.” (Haşr, 59/22) gibi ayetlerde tekil zamir kullanılmıştır. “Üstlerindeki göğe bakmazlar mı? Onu nasıl bina ettik, nasıl donattık.” (Kâf, 50/6) gibi fiilleriyle ilgili bazı ayetler de çoğul zamir kullanımına örnektir. Kur’an’da yer alan bu kullanımlar, Kur’an’ın üslubu ile ilgilidir. Hangi şekilde ifade edilirse edilsin, kastedilen Yüce Allah’tır.

---

"RAMAZAN BAYRAMI 3. GÜN
Türk Tarih Kurumu kuruldu. (1931)"

Editör: Mehmet Öztürk