Kur’an-ı Kerim şifa kaynağıdır

Kur’an-ı Kerim, hasta gönülleri tedavi eden manevi bir şifa kaynağıdır. Kur’an’ın getirdiği din hak dindir, çağırdığı yol en doğru yoldur. İçindeki şifa membaı öğütlerini gören, yüreklere şifa olan ayetlerini okuyan bir kimse onun ne güzel bir rehber olduğunu rahatlıkla anlayabilir. Nitekim bir cana kıymanın bütün canlara kıymak kadar büyük bir günah olduğunu Kur’an’dan öğrenmedik mi? Yetimin hakkını gözetmeden; anne-babamıza, akrabamıza ve komşumuza iyi davranmadan; iyilik ve takvada yarışmadan; salih ameli kuşanmadan Allah’ı razı edemeyeceğimizi yine Kur’an’dan öğrenmedik mi? Kur’an-ı Kerim, kalplerdeki şirk, nifak, inkâr, sapkınlık, cehalet gibi hastalıklara şifadır. Şeytanın telkinlerine, nefsin aşırı isteklerine, cimriliğe, kıskançlığa, kin ve öfkeye karşı şifadır. O, toplumların yapılarını zedeleyen, güven ve huzurunu bozan ahlaki ve sosyal hastalıklara karşı da şifadır. O hâlde, manevi hastalıklarımızdan şifa bulmak için açalım zihinlerimizi ve gönüllerimizi Kerim Kitabımıza.

---

"I. Dünya İslam Eğitim Kongresi Mekke’de yapıldı. (1977)
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi TBMM’de kabul edildi. (1949)"

 

Editör: Mehmet Öztürk