Küfre götüren söylem ve eylemlerden uzak duralım!

Yüce dinimiz İslam, güzel ve doğru söz söylememizi, davranışlarımızın hak ve hakikate uygun olmasını emreder. İnançsızlığı, dinî değerleri alaya almayı veya hakaret etmeyi yasaklar. Dinin kesin esaslarından birisinin bilerek inkâr edilmesi, hafife ya da alaya alınması, kişinin dinden çıkmasına sebep olur. Mesela, Allah’a, Peygamber’e, Kur’an’a ve dinen mukaddes olan değerlere -haşaküfreden, Kur’an’ın tamamını veya bir ayetini inkâr eden, peygamberlerin tamamına inanmayan, meleklerin bir kısmını kabul etmeyen, ilahi kitapların Allah katından geldiğini kabul etmeyen, ahireti inkâr eden, kader ve kazayı reddeden kişi İslam dininden çıkmış olur. Yine namaz, oruç, zekât, hac gibi emirleri inkâr etmek, faiz, zina, adam öldürme, alkol gibi Rabbimizin yasakladığı şeylerin haram olmadığını kabul etmek kişiyi küfre götürür. İman ettiği hâlde İslam’ın emirlerini yerine getirmeyen, yasaklarından kaçınmayan kişi günahkâr olur. Ancak bu emir ve yasakları inkâr eden dinden çıkar kâfir olur.

---

"Ridaniye Savaşı (1517)
11. Diyanet İşleri Başkanı Dr. Lütfi Doğan’ın vefatı (2018)"