Kaza namazlarında sıra var mıdır?

Namaz, kelime-i şehâdetten sonra, İslam’ın üzerine kurulduğu beş esastan birincisidir. Bu sebeple namazların vaktinde kılınması çok önemlidir. Namazların vaktinde kılınmasına eda edilmesi, Vakti içinde değil de daha sonra kılınmasına kaza edilmesi denilir. Kur’an-ı Kerim’de vaktinde kılınamayan namazların kaza edilmesi ile ilgili olarak açık bir ifade olmasa da Sevgili Peygamberimizin (s.a.s.) vaktinde kılamadığı namazları kaza ettiği ve ashabına da bunu tavsiye ettiği bilinmektedir. Kaza edilecek namazlar arasında sıra gözetilip gözetilmeyeceği bu namazları kılacak kimsenin durumuna göre değişir. Buna göre “sahib-i tertip” kimseler yani altı vakit veya daha fazla namaz borcu olmayanlar, vaktinde kılamadıkları ilk namazdan başlayarak sırayla kılarlar, ardından içinde bulundukları vaktin farzını kılarlar. Sahib-i tertip olanlar için bu sıraya uymak Hanefîlere göre vaciptir. Sahib-i tertip olmayanların ise kaza namazları için sıraya uyma zorunluluğu yoktur.

---

Hicaz, Osmanlı Topraklarına Katıldı. Kutsal Emanetler Yavuz Sultan Selim’e Teslim Edildi. (1517)

---

Her can ölümü tadacaktır. Denemek için sizi kötü ve iyi durumlarla imtihan ederiz. Sonunda bize geleceksiniz. (Enbiyâ, 21/35)

Editör: Ammar Esenkal