Tavafa Niyet 

Tavafın geçerli olması için niyet etmek şarttır.

Niyetsiz  yapılan tavaf geçerli olmaz. Ancak niyette farz tavaf, umre  tavafı, veda tavafı şeklinde belirleme yapılmayıp mutlak olarak “tavaf yapmaya” niyet edilse yapılan geçerli olur. Mesela farz tavafı yapmak isteyen bir kimse “farz tavafı yapmaya niyet ettim” değil de “tavaf etmeye niyet ettim” dese bu tavaf farz tavaf olarak geçerli olur, 

Şafiî mezhebine göre “ziyaret” ve “kudûm” tavafı için niyet şart değildir. Çünkü hacca niyet edilirken bu tavaflara da niyet edilmiş olur. Bu ikisinin dışındaki tavaflar için niyet etmek şarttır. 

Niyetin Hacer-i Esved hizasını geçmeden yapılması gerekir. Tavaf yapacak kimse, Hacer-i Esved’i geçtikten sonra niyet etse, yaptığı bu şavt geçerli olmaz. Şavtı tamamlamadan geri dönüp tekrar Hacer-i Esved hizasına gelirse, bu niyet geçerli olur. Geri dönmezse yaptığı ilk şavt geçerli olmaz, bundan sonra yapacağı şavt, ilk şavt olur.

Umre Tavafına nasıl niyet edilir?

Umre yapacak kişi Mescid-i Haram’a giderken yolda tekbir, tehlil, telbiye ve salavat-ı şerife getirmeye devam eder. 

Tevazu ve huşu ile Mescid-i Haram’a girer.

Beytullah’ı görünce telbiyeye son verir ve üç defa tekbir ve tehlil getirir ve ilgili duayı ya da bildiği başka duaları da  okuyabilir.

Haceru’l - Esved hizasına gelir, yönünü Haceru’l - Esved’e döner ve Ka’be’yi kalp tarafına alır.

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ طَوَافَ بَيْتِكَ فَيَسِّرْهُ لِي وَ تَقَبَّلْهُ مِنِّي

"Allah’ım Beytini tavaf etmek istiyorum. Bunu bana kolaylaştır ve kabul eyle." diyerek niyet eder.

Umre tavafına niyet ettikten sonra ellerini omuz hizasına kadar kaldırıp بِسْمِ اللهِ اَللهُ أَكْبَرُ،  “Bismillahi Allahu Ekber” diyerek Haceru’l - Esved’i 
selamlar; tekbir, tehlil ve tahmîd getirerek tavafa başlar  ve 7 defa dönerek tavafı sonlandırır. Her bir dönüşe şavt  denilir.

Tavafa Haceru’l-Esved hizasından başlanıldığı gibi, her bir şavt mutlaka Haceru’l-Esved hizasında  bitirilir.