"İyilik ve takvâ hususunda yardımlaşın, günah ve haksızlık yolunda yardımlaşmayın. " (Mâide, 5/2)

Var oluşumuzun amacı iyiliktir. Allah (cc), iyilik yapanları sever. Müslüman bütün davranışlarında iyi olur. Allah (cc), kişinin kendi başına iyi olmasını istediği gibi, başkalarıyla birlikte yardımlaşmasını da ister. Ancak bu yardımlaşma iyilik üzerine ve günahlardan sakınmak üzerine olabilir. Müminler günah ve haksızlıkta yardımlaşmazlar. Aksine onlar, haksızlığa uğrayana yardım ederler, haksızlık edene engel olurlar.

Yardımlaşmanın iyilikte ve takvada olması esastır. Günah ve düşmanlıklara karşı birbirimizi uyarmamız ve çabalarımızı iyiliğe yöneltmemiz önemlidir.

Takvâ: İman edip emir ve yasaklarına uyarak Allah’a karşı gelmekten sakınmak, günahtan uzak durmak.
İsm: Günah.
Udvân: Düşmanlık, aşırı gitmek, haksızlık.