İstihare Yapmak

İnsanlar önemli bir karar verecekleri veya bir seçim yapacakları bazı zamanlarda dünya ve ahiret bakımından kendileri için hangisinin daha hayırlı olacağını kestiremezler. Bunu anlayabilmek için istişare ederler ve Allah’tan yardım dilerler. Bu bakımdan istihâre, bir kimsenin yapmak istediği şeyin kendisi için hayırlı olup-olmayacağı konusunda bir işarete kavuşmak maksadıyla yatmadan önce iki rekât namaz kılarak Allah’a dua etmesidir. Böylece kişi bu işin hayırlı olmasını; hayırlıysa gerçekleşmesini Allah’tan niyaz eder. İbadet ve sevap işlemek gibi iyi, haram ve günah gibi kötü olduğu kesin olarak bilinen şeylerde istihâre yapılmaz. İstihâre, yapılmasının doğru olup-olmadığında tereddüt edilen şeylerde yapılır ve yedi kere tekrarlanabilir. İstihâreden sonra insanın gönlüne bir açıklık gelir ve ilk defa kalbe doğan şeyin hayırlı olduğu kabul edilerek ona göre hareket edilir. Peygamberimiz (s.a.s) istihareyi ashabına öğretmiş ve her iş için yapmayı öğütlemiştir.

---

Kim bir Müslümanın herhangi bir sıkıntısını giderirse, Allah da kıyamet gününde onun sıkıntılarından birini giderir. (Buhârî, Mezâlim, 3)

Editör: Ammar Esenkal