İsm-i a’zam nedir?

İsm-i A’zam, “en büyük isim” anlamına gelmekte olup Allah’ın en güzel isimleri içerisinde yer alan bazı isimler için kullanılmıştır. İslam âlimlerinin bir kısmı Allah’ın isimlerinin tamamının, fazilet ve üstünlük bakımından eşit derecede olduğunu kabul etmiş, diğer bir kısmı ise hadisleri göz önünde bulundurarak, bazı isimlerin daha büyük ve faziletli olduğu görüşünü benimsemişlerdir. Hz. Peygamber’in bazı hadislerinde İsm-i A’zam’dan bahsedilmekte, bu isimle dua edildiği zaman duanın mutlaka kabul edileceği bildirilmektedir (Ebû Dâvûd, Vitr, 23). Fakat Allah’ın en büyük isminin hangisi olduğunu kesin olarak belirlemek mümkün değildir. Çünkü bu hadislerin bir kısmında lafza-i celâl olan “Allah” ismi, bir kısmında ise “Rahmân, Rahîm”, “Hayy Kayyûm”, “Zü’l-celâli ve’l-ikrâm”, “Mennân” isimleri Allah’ın en büyük ismi olarak belirtilmektedir. Dolayısıyla İsm-i A’zam’la ilgili rivayet edilen hadislerin bu isim aracılığıyla duaların kabul edilmesi hedefine yönelik olduğu söylenebilir.

---

"Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya arasında Balkan Paktı imzalandı. (1934)
Bugün Greenwich saati ile 22.59’da içtima olacaktır."

 

Editör: Mehmet Öztürk