İSAM Kütüphanesi

İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM) Kütüphanesi, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nin hazırlanması sırasında ihtiyaç duyulacak yayınları toplamak ve bunları ilim dünyasının istifadesine sunmak amacıyla 1984 yılında kurulmuştur. Gerek İslâm Ansiklopedisi’nin gerekse diğer araştırma ve yayın faaliyetlerinin süratli ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için modern yöntemlerle çalışan kütüphanede İslâm kültürü, tarihi ve medeniyetiyle ilgili yayımlanan kitap ve süreli yayınlar düzenli takip edilmekte ve araştırmacıların hizmetine sunulmaktadır. Kütüphane bünyesinde, yaklaşık 20.000 doküman dosyasından oluşan geniş bir dokümantasyon birimi de oluşturulmuştur. Zamanla İslâmiyat sahasının dışına taşarak Türk tarihi ve edebiyatı başta olmak üzere sosyal bilimlerin birçok alanında zenginleşen İSAM Kütüphanesi’nde birçok özel koleksiyon yer almaktadır. Kütüphaneden sosyal bilimler yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile öğretim üyeleri yararlanabilmektedir.

İSAM web sitesi: www.isam.org.tr

---

İmam Mâlik’in (ra) Vefatı. (795)

---

Şüphesiz ki Allah, verdiği nimetin eserinin kulunun üzerinde görülmesinden hoşlanır. (Tirmizî, Edeb, 54)

Editör: Ammar Esenkal