İncelikle lütfeden: El-Latîf (c.c)

Rabbimizin kudretine iman, ihsanına güven ve nezaketine şükran duymamızı telkin eden isimlerindendir.Her şeyden haberdar ve sınırsız lütufkâr olandır el-Latif.O bizim bile anlayamadığımız en derin duygularımızı anlar, en gizli dertlerimizi bilir ve lütfedeceği zaman nezaketle lütfeder.O’nun her derdimizi bildiğine, istediğinde istediği nimeti zarifçe verebileceğine inanmanın verdiği huzur da O’nun ikramıdır. Rabbine karşı iç dünyasını temizleyen kişi herkes için iyilik düşünür.Bu ismin tecellisiyle ahlakını süsleyenler iyilik yaparken hissettirmeden, başa kakmadan ve gönül incitmeden yaparlar.Allah’ın kullarına şefkatle davranır, insanları Allah yoluna davet ederken nezaket ve letafetle hareket ederler. İnanmış kişiler kahırlarda gizlenmiş lütufları görür, şerden hayırla çıkmayı bilirler.Yusuf Kıssası’nın sonunda Hz. Yusuf bütün olumsuzluklardan sonra erişilen güzel sonucu Latif ismiyle ilişkilendirmiştir(Yusuf, 12/100.).Mekke döneminin en zor günlerinde inen bu sure müminlerin kalbine Allah’tan ümit kesilmeyeceğini nakış nakış işlemiştir.

---

Kore Savaşı Sona Erdi (1953)

---

Elif-lâm-râ. Bu, rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, güçlü ve övgüye lâyık olan Allah’ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz kitaptır. (İbrâhîm, 14/1)

Editör: Ammar Esenkal