Hüsn Hatime: La İlahe İllallah

Hatime sözlükte “son, nihayet” demektir. Dünyadan imanla göç etmeye hüsn-i hatime denilir. Kur’an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde, dünya ve ahiret mutluluğu anlamındaki kurtuluş, samimi imana ve salih amele bağlanır. İnsanın başlangıçta iyi yolda bulunurken daha sonra kötülüğe yönelmesi ve bu hâl üzere vefat etmesi de mümkündür. Bunun için kişi ümitle korku arasında olmalı, Allah’ın engin rahmetine gönül bağlamakla beraber kendini güvende görüp ibadet etmekte ve kemalini arttırma yolunda zaaf göstermemelidir. Mümin olarak yaşayıp ve son nefeste de iman üzere ölmeyi her Müslüman arzu eder. Unutulmamalı ki insanlar yaşadıkları hayata göre son nefeslerini verirler. Bununla birlikte her zaman için hayır konuşmayı tembih eden Allah Resûlü, ölüm döşeğinde bulunan kişilerin yanında da mutlaka hayır konuşulması gerektiğini hatırlatmış öleceği anlaşılan kişilere "Lâ ilâhe illâllâh" telkin edilmesini tavsiye etmiştir.

---

Sivas Kongresi 4-11 Eylül. (1919)

---

İbrâhim’i Beytullah’ın bulunduğu yere yerleştirdiğimizde de şöyle demiştik: “Bana hiçbir şeyi ortak koşma; tavaf edenler, kıyamda duranlar, rükûa ve secdeye varanlar için evimi tertemiz tut.” (Hac, 22/26)