Hayat İmtihandır

Hayatımız boyunca pek çok sıkıntı, keder ve musibetle karşılaşırız.

Başımıza gelen her olay dünya imtihanının bir parçasıdır. Ömür dediğimiz sermaye, imtihan için bize tanınan sınırlı süredir.

Hayatı; iman ve salih ameller ile geçirebilmek, karşılaştığımız hadiseler karşısında doğru tavırlar ortaya koyabilmektir. Ayet-i kerimede şöyle buyurulmaktadır: “Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla; mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele!” (Bakara, 2/155)

Sebeplere başvuran; ilmin, aklın ve tecrübenin ışığında her türlü tedbiri alan mümin, aynı zamanda tevekkül etmeyi ve ilâhî takdire rıza göstermeyi bilmelidir. İsyan ve taşkınlıkla değil, teslimiyet ve sekînetle hareket etmelidir.

Korku, endişe ve karamsarlıktan uzak kalarak, Rabbine sığınmalıdır. En güvenli sığınak, Cenâb-ı Hakk’ın eşsiz kudreti, ilim ve hikmeti, yardım ve inayetidir. O’na olan inancını bir an bile yitirmemek, O’na dayanmak, O’na güvenmek ve O’ndan yardım dilemek müminin hayat ışığıdır.

Dua ve niyazla, tevbe ve istiğfarla, hamd ve şükürle Allah’a iltica etmek, kulluğun özüdür.

--

"Ali Şir Nevâî’nin Vefatı (1441-1501)

Dünya’nın Güneş’e En Yakın Olduğu Gün"

--

Şüphesiz bu benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun; (başka) yollara sapmayın; sonra onlar sizi Allah’ın yolundan ayırır. İşte günahtan korunmanız için Allah bunları size emretti. (En’âm, 6/153)