"Sâd. Öğüt ve uyarı dolu Kur’an’a andolsun ki inkâr edenler, bu uyarıya kulak verecekleri yerde, gurura kapılmış ve muhalefete düşmüşlerdir." (Sâd, 38/1-2)

Kur’an’da cahiliye toplumu olarak adlandırılan toplum, putlara tapmakta, ahireti inkâr etmekte ve her türlü rezaleti işlemekte idi. Allah onların içinden birisini, Hz. Muhammed’i (sas) peygamber olarak seçti ve kendilerini doğruya ulaştıracak olan Kur’an’ı gönderdi. Kur’an onlara, bir olan Allah’a ve ahirete inanmayı, bu inancın gerektiği gibi yaşamayı emrediyordu. Hz. Muhammed’in (sas) ve Kur’an’ın bildirdiği hakikatler inkârcıların işine gelmemişti. Cahilce bir gurur, büyüklenme, inat ve düşmanlıkla kendilerine öğüt veren bu Kur’an’ı inkâr ettiler ve yalanladılar.

Kur’an, gerçekleri hatırlatan, öğüt veren bir kitaptır. Dinî konularda gurura kapılmak ve inatlaşmak, kişiyi hataya sürükler.

Zikir: Öğüt ve uyarı, anma, hatırlatma, haber verme.