Geçmiş yılların zekâtı nasıl hesaplanır?

Zekât borcu doğduktan sonra zekât malı; çalınma, kaybolma, gasp gibi istem dışı bir yolla telef olmuşsa, bu mal için zekât verilmesi gerekmez. Ancak zekâtı ödenmeden, bağışlamak veya satış gibi bir yolla elden çıkartılmış olan malın zekât yükümlülüğü devam eder. Zekât vermekle yükümlü olduğu hâlde herhangi bir sebeple önceki yıllarda zekâtını vermemiş olan kimse, elinde malı varsa zekâtını vermediği geçmiş yılların zekâtını da vermelidir. Bu durumda zekât hesabı yapılırken, bir önceki yıl verilmesi gereken zekât tutarı sonraki yılın zekât matrahından düşülür. Örneğin ilk yıl 100000 TL için zekât hesabı yaparak 2500 TL zekât ödeyen kişi bir sonraki yıl zekât hesabı yaparken, zekât olarak ödemiş olduğu 2500 TL’yi zekat matrahından düşmeli ve zekâtını 97500 TL üzerinden hesaplamalıdır. Mazeretsiz olarak zekâtı zamanında ödememek günah olduğundan, geçmiş yıllara ait zekât borcu olan kimse, bu borcu öderken aynı zamanda Cenab-ı Hak’tan af da dilemelidir.

---

"Mart Dokuzu Soğuğu ve Fırtınası
Hamsîn Sonu"

 

Editör: Mehmet Öztürk