Fatiha suresi: Kur'an'ın mukaddimesi

Fâtiha sûresi Kur’an-ı Kerim’in ilk suresidir. Kur’an’ın içerdiği esaslar bu sûrede özlü bir şekilde yer almaktadır. Fâtiha sûresi bize, övgü ve yüceltilmeye lâyık Rabbimizin varlığını ve birliğini, O’nun hâkimiyetini, tek mabut oluşunu, kulluğun ancak O’na yapılıp O’ndan yardım isteneceğini anlatır. Bu yönüyle onu mukaddes kitabımızın mukaddimesi olarak da nitelendirebiliriz. Fâtiha sûresi aynı zamanda bizlere Yüce Rabbimize layıkıyla kulluk etmeyi öğreten eşsiz güzellikte bir dua ve yakarıştır. Sevgili Peygamberimizin (sas) bildirdiğine göre, Allah Teâlâ Fâtiha’yı kendisiyle kulları arasında paylaştırmıştır. Sûrenin ilk kısmını kendisine; kulun isteklerini arz ettiği ikinci kısmını ise ona tahsis etmiş ve dilediklerinin tamamının verileceğini müjdelemiştir. (Müslim, Salât, 38) Öyleyse günde beş vakit Rabbimizin huzuruna durduğumuzda adeta O’nunla konuştuğumuz hissini yaşatan bu sûrenin anlamını kavrayarak ibadetlerimizi daha güzelleştirmeye gayret gösterelim. (DİB Hutbeler, “Fâtiha Sûresi: Kur’an’ın Mukaddimesi”, 08.01.2021)

---

Dârü’l-Fünûn Eğitim Hayatına Başladı. (1863)

---

Kıyamet günü; ömrünü nerede tükettiğinden, ilmiyle neler yaptığından, malını nereden kazanıp nerede harcadığından, vücudunu nerede yıprattığından hesaba çekilmedikçe kimse yerinden kıpırdayamaz. (Tirmizî, Kıyâmet, 1)