Evlatlarımız arasında adalet

Çocuklarımız bizim mülkümüz değil, Allah’ın belli bir zamana kadar bakımlarını bize emanet ettiği kutlu misafirlerdir.Ailenin birden fazla çocuğa sahip olması durumunda çocukların her birinin aile içinde ve dışında haklarının korunması, hem çocukların geleceğe hazırlanmasında hem de aile saadetinin sağlanmasında çok önemli bir etkendir. Peygamberimiz (s.a.s.) çocuklar arasında bir öpücükle de olsa, ayrım yapılmamasını öğütlemiştir. Oğlu gelince öpüp kucağına alan, fakat kızı gelince ilgisizce yanına oturtan adamı da çocukları arasında haksızlık yaptığı için kınamıştır(Beyhakî, Şuabü’l-îmân, VI, 410).Anne babalara, çocukları arasında yapacakları bağışlarda eşit olmalarını tembihlemiş, evlatlar arasındaki farklı muameleyi zulüm olarak nitelemiştir (Nesâî, Nuhl, 1). Bazı ebeveynler farkında olmayarak çocuklarının birine aşırı hoşgörülü davranmakta, diğerlerine istenmeyen çocuk muamelesi yapabilmektedirler.Bu tutumlar, çocukların kişilik ve duygusal gelişimlerine zarar verir, kardeşler arasında kıskançlığa yol açabilir.Anne babaların tutumlarını buna göre belirlemeleri önemlidir.

---

Muhakkak ki Allah, her işi en güzel şekilde yapmayı emretmiştir. (Müslim, Sayd, 57)

Editör: Ammar Esenkal