Duaların kabul olunması için nelere dikkat edilmelidir?

Dua, kişinin istek ve ihtiyaçlarını Yüce Allah’a arz ettiği bir ibadettir. Yapılan duaların kabul edilmesi için şu hususlara riayet edilmesi istenmiştir: a) Duadan önce tövbe ve istiğfar edilmelidir. b) Duaya Allah’a hamd, Hz. Peygamber’e salât-ü selam ile başlanmalı; yine salât-ü selam ve Allah’a hamd ile bitirilmelidir. c) Dua içten, tevazu ile ve yalvararak yapılmalıdır. d) Israrla dua edilmelidir. Bir mümin, ettiği duanın kabul edilmesi hususunda aceleci olmamalıdır. e) Umut ve korku içinde dua edilmelidir. f) Dua ederken zaman seçimine de dikkat edilmelidir. İslam dinine göre dua için özel bir zaman ve mekân tahsis edilmiş değildir. Her yerde her zaman dua edilebilir. Bununla birlikte, Ramazan gecelerinde, Arafat vakfesinde, gece vakitlerinde, ezan okunduğu ve kamet getirildiği sıralarda, farz namazların sonunda yapılan duaların kabul edileceği hadis-i şeriflerde beyan edilmiştir. (Müslim, Müsâfirîn, 166)

---

"ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
İstanbul’da Son Osmanlı Meclis-i Mebusan açıldı. (1920)"