Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın sosyal medya hesaplarından duyurmasıyla 3-16 Ocak 2022 tarihlerinde Sözleşmeli İmam Hatip, Müezzin Kayyım ve Kur’an Kursu Öğreticisi alımına yönelik gerçekleştirilen sınavda başarılı olarak 17 Ekim 2022 itibariyle ek tercih hakkı tanınan adaylar için duyuru yayınlandı.

Başkanlıktan yapılan 4-B Sözleşmeli (KKÖ, İH, MK) Alımı Ek Yerleştirme duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

2021 yılında ilan edilen ve 2022 yılında mülakatları yapılan 4/B Sözleşmeli KKÖ, İH, MK Alımı neticesinde 70 ve üzeri puan aldığı halde tercih hakkı elde edemeyen, tercih yaptığı halde yerleşemeyen, tercih hakkı elde ettiği halde hiç tercih yapmayan ya da yerleştiği halde göreve başlamayan adaylara ek tercih işlemi yaptırılacak olup adaylar ek tercih işlemlerini 17.10.2022 tarihinden itibaren 21.10.2022 tarihi saat 23:55’e kadar https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/ adresi üzerinden gerçekleştireceklerdir.

Atanma işlemlerine esas olmak üzere;

1. Sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar, kendi kontenjan grubundaki sayı dikkate alınarak en fazla 25 tercih yapabilecektir.

2. Adaylar isteğe bağlı olarak;

- “Re’sen yerleştirilerek atanmayı kabul ediyorum.”

- “Re’sen yerleştirilerek atanmayı kabul etmiyorum.” seçeneklerinden herhangi birini mutlaka işaretleyecektir.

- Tercihlerine yerleştirilemeyen adaylardan; “Re’sen yerleştirilerek atanmayı kabul ediyorum.” seçeneğini işaretleyenler öncelikli olarak tercihte bulunduğu illerdeki boş kalan kadrolardan herhangi birine, bunun mümkün olmaması halinde ilan edilen görev yerlerinden boş kalan yerlere kontenjan adedince bilgisayar kurası ile yerleştirilecektir.

- “Re’sen yerleştirilerek atanmayı kabul etmiyorum.” seçeneğini işaretleyen adaylardan tercihlerine yerleşemeyenler ile hiç tercih yapmayanların; atama işlemleri yapılmayacak ve adaylar atanma haklarından feragat etmiş sayılacaktır.

3. Adaylar tercih işlemlerini 17.10.2022 – 21.10.2022 (saat 23:55) tarihleri arasında yapacaktır.

4. Adaylar yerleştirme sonuçlarını https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/ adresi üzerinden 31.10.2022 tarihinde öğrenebileceklerdir.

5. Tercihlere yerleştirme işlemlerinde sözlü sınav başarı puanı en yüksek olana öncelik verilecektir. Sözlü sınav başarı puanlarının eşitliği halinde;

- KPSS (DHBT) puanı yüksek olana,

- KPSS’ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana,

- Doğum tarihi önce olana, öncelik verilecektir.

6. Sınav sonucu yerleştirmesi yapılanlar, üç yıl süreyle başka bir yere atanamayacaktır. Sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, talepleri halinde bulundukları yerde aynı unvandaki kadrolara atanacaktır. Bu şekilde atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapmak zorunda olacaklardır.

7. Tercih yapıp tercihlerinden birine yerleştiği halde süresi içinde kanuni mazereti olmaksızın görevine başlamayanların atama işlemleri yapılmayacak ve adaylar atanma haklarından feragat etmiş sayılacaklardır."