Diyanet İşleri Başkanlığının kuruluşu

3 Mart 1924 tarihinde Şeriyye ve Evkaf Vekaleti’nin yerine kurulan Diyanet İşleri Başkanlığı, kuruluş amacına uygun olarak insanımızı din konusunda sağlıklı şekilde bilgilendirmek, iç dünyalarını İslam’ın aydınlık mesajıyla aydınlatmak ve din hizmetlerini layıkıyla yürütmek için tüm yurtta ve yurt dışında özverili olarak bilgi ve hizmet üretmektedir. Bu çerçevede insanımızın karşılaştığı güncel sorunları çözmek, modern dünyanın küresel sorunlarıyla iyice giriftleşmiş sosyal konularda gerçekçi açılımlar sağlamak için çalışmalarını sürdürmektedir. Başkanlığımız, insanımızın sorunlarına yönelik yayınları, yürüttüğü sosyal açılımlı din hizmetleri, düzenlediği güncel sempozyum ve din şuralarıyla her türlü sosyal sorunu masaya yatırmakta, toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak ve ilahi rızaya uygun şekilde insanımızı daha mutlu kılacak çözümler üretme uğraşı içindedir. Bu faaliyetlerini sürdürürken Başkanlığımızın temel prensibi “zorlaştırmayın, kolaylaştırın” hadisidir.

---

"Diyanet İşleri Başkanlığı kuruldu. (1924)
Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruldu. (1924)
Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edildi. (1924)"

Editör: Mehmet Öztürk