Çocuklara isim verilirken nelere dikkat etmek gerekir?

Anne ve babanın yükümlülüklerinden biri de çocuklarına güzel bir isim koymaktır. Bu hususta sevgili Peygamberimiz (sas), “Siz kıyamet gününde kendi isimleriniz ve babalarınızın isimleriyle çağırılacaksınız. Öyleyse (çocuklarınıza) güzel isimler koyunuz.” (Ebû Dâvûd, Edeb, 68) buyurmuştur. Konulacak isimlerin Arapça olması ve Kur’an’da geçmesine gerek yoktur. İsim konulurken dikkat edilecek husus, bu ismin anlamının güzel, başkaları tarafından yadırganmayacak ve aşağılanma sebebi olmayacak bir isim olmasıdır. Zira isimler, insanlar üzerinde tesir ve telkin gücüne sahiptir. Muhtemelen bu etkiye binaen, Hz. Peygamber (sas) isimler üzerinde ısrarla durmuş; sadece Cahiliye Devri’nden kalan kötü anlamlı isimleri değil, hayvan, eşya ve mekânlarla ilgili kötü bazı isimleri de değiştirmiştir (Ebû Dâvûd, Edeb, 68-69). Çocuklarımıza Müslüman olduklarını hatırlatacak, dinî ve millî değerlerimize uygun, anlamlı isimler verilmelidir.

---

Engelliler Haftası (10-16 Mayıs)