Bilgiyi paylaşma erdemi

İslam düşünce geleneğinde bilgi, Kur’an-ı Kerim’in çizdiği çerçeveye uygun olarak her Müslüman için aranması gereken değerli bir yitik olarak tanımlanmış ve ulaşılmaya çalışılacak bir ideal olarak resmedilmiştir. Dolayısıyla bilgi pratiğe dönüştürülmeli, ilim, üretken bir sosyal mekanizmanın parçası olarak, maddi kalıplara hapsedilmeden, erdem ve kolektif şuurla bütünleştirilmelidir. Bilginin yaygınlaştırılması bu açıdan son derece önemlidir. Allah Resûlü (sas), kendi döneminde ders halkaları oluşturmakta, insanlara bu derslerinde ahlak ve erdemi aşılamanın yanında, dinleyenlerin dağarcıklarını pek çok fıkhi ve sosyal konu ile ilgili bilgiyle de zenginleştirmekteydi. Bu sebeple Allah Resûlü (sas), “Allah, bizden bir söz işitip, onu işittiği gibi başkasına ulaştıran kişinin yüzünü ak etsin. Kendisine (bilgi) ulaştırılan nice kimseler vardır ki, onu işiten (ve kendisine aktaran) kimseden daha iyi şekilde bu bilgiyi kavrayabilir.” (Tirmizî, İlim, 7) demektedir.

---

Diyanet Radyo yayın hayatına başladı. (2013)