2023 yılı Hac organizasyonuyla ilgili çalışmalarda bulunmak üzere Suudi Arabistan’da olan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cidde’de Hac ve Umre Konferansına katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Müslüman ülke ve toplulukların yetkin kişileri ile fıkıh meclislerinin bir araya gelerek bugünün şartlarında hac ibadetinin en güzel ve kolay şekilde yapılabilmesi için ortak çözümler üzerine çalışmalarını önerdiklerini belirtti.

Hazreti Muhammed'in hac görevlerinin yerine getirilmesinde kolaylığı tercih ettiğini aktaran Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Din İşleri Yüksek Kurulunun aldığı kararlarda, hac ve umre yapanların karşılaştıkları sorunların çözümünde kolaylaştırıcı yaklaşımı esas aldığını ifade etti.

Başkan Erbaş, hacıların, kitap ve sünnete uygun olarak ibadetlerini sağlık ve güvenlikle yerine getirmeleri için hac ile umre organizasyonunu ve hizmetlerini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Hazreti Muhammed'in, günah olmadığı sürece iki şeyden kolay olanı tercih ettiğini vurgulayan Prof. Dr. Erbaş, kitap ve sünnete aykırı olmamak kaydıyla, hac ibadetini en güzel ve kolay şekilde yerine getirebilmek için farklı mezheplerin fakihlerinin görüşlerinden istifade edilebileceğini kaydetti.

Suudi Arabistan makamlarının, hac ve umre ziyaretlerinin kolaylık ve emniyet içinde yapılması için ortaya koyduğu çabayı takdir ettiklerini aktaran Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, "Müslüman ülke ve toplulukların yetkin kişileri ve fıkıh meclislerinin bir araya gelerek, günümüz şartlarında hac ibadetini en güzel ve kolay şekilde yapabilmek için ortak çözümler üzerine çalışmalarını öneriyoruz." ifadelerini kullandı.