Başka mezhepten olan imamın arkasında namaz kılınır mı?

Kendi mezhebinden olmayan imama uyarak namaz kılma noktasında zaman zaman tereddütler yaşanmaktadır. Mezhep farklılığı namazda imama uymaya (iktidaya) engel değildir. Buna göre bir kimsenin, kendi mezhebinden farklı bir mezhebe mensup olan imama uyarak namaz kılmasında bir sakınca yoktur. Her ne kadar ‘başka bir mezhepten olan imam, namazda iken muktedinin (imama uyan kişinin) mezhebine göre namazı bozan bir davranışta bulunursa, muktedinin namazı fasit olur’ şeklinde bir içtihat varsa da bu konuda daha doğru olan yaklaşım, imamın kendi mezhebine göre namazı bozulmadığı sürece, hangi mezhepten olursa olsun ona uyan kişinin de namazının tamam olduğu yaklaşımıdır. Bu görüş, selefin uygulamalarına uygun olduğu gibi cemaat ruhunun gereğiyle de uyumludur. Nitekim İmam Ebû Yusuf, kan aldırdıktan sonra abdest almadan imamlık yapan Halife Harun Reşid’in arkasında namaz kılmıştır. Ayrıca imamın kendi mezhebindeki şartlara aykırı bir davranış içinde bulunup bulunmadığını araştırmak da gerekmez.

---

Hz. Hatice’nin (ra) vefatı (620)
 

Editör: Mehmet Öztürk