Zonguldak İl Mütülüğü tarafından "Ailede Zaman Bilinci" konulu konferans düzenlendi. Konferansa Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Dr. Elif Arslan konuşmacı olarak katıldı.

Burada konuşan Dr. Arslan, "Herkes için eşit bir süreyi ifade eden zamanı bereketli veya bereketsiz, faydalı ve faydasız, boş veya dolu kılan nedir? Zaman neden kimimiz için çabuk, zevkli veya bereketli; kimimiz içinse yavaş, çekilmez veya bereketsiz geçebilmektedir? Bireysel ve toplumsal olarak ilerlemenin, teknik ve medeniyet yarışını kazanabilmenin yolu, zaman sermayesini en verimli bir şekilde değerlendirmekten geçmektedir. Kainatın belirli bir düzen içerisinde yaratılması, gök cisimlerinin hareketine göre gün, ay ve yılların ortaya çıkması, insanoğlu için sadece teorik bir bilgi değil, insanların işlerini zamana göre belli bir plan-program dâhilinde düzenlemeleri hususunda yol gösterici bir işarettir." dedi.

Günümüzde gençlerin başta olmak üzere toplumu tehdit eden ve zaman israfına neden olan bağımlılık, özenti, sapkın inançlar, zararlı içeriklere sahip her türlü görsel medya gibi unsurlara karşı ailelerin bilinçli olması gerektiğine değinen Dr. Arslan, “Anne babanın çocuklarına zaman yönetimi konusunda örnek olması ve aile içinde fertlerin birlikte kaliteli vakit geçirmesi önem arz etmektedir. Anne-babasının ibadetle, ilimle, iyi-faydalı işlerle meşgul olduğunu gören, böyle bir ailede büyüyen çocuklar; ailelerine ve topluma karşı duyarlı, sorumluluklarını yerine getiren ve zamanın kıymetini bilen bireyler olarak yetişeceklerdir." ifadelerini kullandı.

Dr. Arslan, "İnsan zamanı nasıl değerli hale getireceğini ailesinde görür ve aile bireylerinden öğrenir. İbadet etme, işlerinde planlı olma ve düzenli çalışma, boş vakitlerini değerlendirme, faydalı işlerle meşgul olma vb. konularda aile fertleri birbirine örnek ve destek olmalıdır. Akif'in ifadesiyle 'Geçen geçmiştir artık, ân-ı müstakbelse müphemdir/Hayatından nasibin bir şu geçmek isteyen demdir." ifadelerini kaydetti.

Editör: Ömer Ceylan