Allah, size âyetlerini gösteriyor. Şimdi, Allah’ın âyetlerinden hangisini inkâr edersiniz? (Mümin, 40/81)

Allah’ın varlığının en büyük delili yaratmış olduğu varlıklar ve kâinata koymuş olduğu harikulade düzendir. Bunlar bize Allah’ın varlığını ve sonsuz gücünü haykırmaktadır. Aklıselim sahibi her insan bu gerçekleri gördüğünde bütün bunların bir yaratıcısı olduğunu anlar. Ancak aklını nefsine mahkûm etmiş ve inkâra saplanmış olanlar için hiçbir delil kâfi değildir. Öyle ki onlar peygamberlerin mucizeleri karşısında bile iman etmemişlerdir.

Yüce Allah’ın varlığına işaret eden kâinata bakıp dersler çıkarmak gerekir.

Âyet: Allah’ın varlığına, peygamberlerin doğruluğuna işaret eden delil ve mucize.