Allah katında din İslam'dır

İslam; son Peygamber Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s) tarafından insanlığa tebliğ edilen hayat nizamıdır. Hz. Âdem’le birlikte insanlığa ulaşmaya başlayan vahyin son ve en mükemmel halidir. Cenâb-ı Hak şöyle buyuruyor: “Kuşkusuz Allah katında yegâne din İslam’dır.” (Âl-i İmrân, 3/19) İslam’ın özü, tevhit, samimiyet ve istikamettir. Allah’ın birliğine gönülden inanmak ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamaktır. O’ndan başkasına kulluk ve ibadet etmemektir. İslam; insanı, dünya ve ahirette Allah’ın nimetlerine ulaştıran kutlu bir davettir. Kurtuluş ve selamete çıkaran dosdoğru bir yoldur. O, kıyamete kadar geçerli olan tek hak dindir. Resûlü (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Kim, Rab olarak Allah’tan, din olarak İslâm’dan ve peygamber olarak Hz. Muhammed’den razı olursa ona cennet vacip olur.” (Müslim, İmâre, 116) Bütün insanlığın huzur ve dirilişi İslam’dadır, İslam’ın hayat yüklü mesajlarındadır. Yine hatırlanmalıdır ki, “Kim İslam’dan başka bir din arama çabası içine girerse, bilsin ki bu kendisinden asla kabul edilmeyecek ve o ahirette ziyan edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 3/85)

---

Sarıkamış Harekâtı Tamamlandı (1915)
3. Diyanet İşleri Başkanı Ahmet Hamdi Akseki’nin Vefatı (1887-1951)

---

Bedeninin, senin üzerinde hakkı var! (Müslim, Sıyâm, 182)